Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Ippon Karate Klub Shotokan Beroun & Rakovník

Už 30 let nabízíme dětem i dospělým v Berouně a Rakovníku možnost trénování karate – atraktivního bojového umění zaměřeného na sebeobranu beze zbraně. I když má karate staletí trvající historii, jeho trénování je aktuální i dnes.

září 2020 otevíráme v Berouně i v Rakovníku nové skupiny pro začátečníky – karate pro děti.

Aktuální informace pro členy a rodiče

Informace o sezóně 2020/2021

Informace o organizaci skupin a zahájení nové sezony od 1. září 2020, včetně informací o předplatném, budou rozesílány každému na jeho kontaktní e-mail.

(Pokud jste tak ještě neučinili, pošlete nám prosím na adresu kopunec.karate@seznam.cz jméno cvičence, aktuální e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo.)

Obnovení tréninků od 25. května

Dne 25. května 2020 byly plně obnoveny tréninky pro všechny skupiny cvičenců. Naprostá většina skupin trénuje ve stejných dnech a časech jako před přerušením tréninků 12. března 2020. U ostatních skupin došlo dočasně k minimálním změnám, zejména v časech začátků tréninků.

Zrušené tréninky od 12. 3. do 31. 3. 2020 jsou převedeny do dalšího cvičebního období od 25. května do června 2020 a budou odtrénované podle počtu zrušených tréninků v jednotlivých skupinách.

Posunutí termínu zkoušek

Kvůli přerušení tréninků v období od 12. 3. do 25. 5. 2020 není možné provést zkoušky v karate, které byly (jako každý rok) plánovány na červen, a na které se všichni cvičenci těšili a připravovali.

Zkoušky plánujeme na přelom října a listopadu 2020.

V současné době začínáme s intenzivním opakováním technik potřebných k provedení zkoušek. Na tento základ navážeme po letních prázdninách (od začátku září) tak, aby se cvičenci stihli připravit na nový termín zkoušek.

Poděkování

Ippon Karate Klub Shotokan z.s. děkuje za finanční podporu své činnosti Středočeskému kraji, městu Rakovník a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ippon Karate Klub Shotokan Beroun z.s. děkuje za finanční podporu své činnosti městu Beroun a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo projekt Podpora mládežnického karate - RAKOVNÍK 2019, který v roce 2019 realizoval IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN z.s. Dukelských hrdinů 1807 Rakovník, IČO: 16981588.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále finančně podpořilo projekt Podpora mládežnického karate - BEROUN 2019, který v roce 2019 realizoval IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN BEROUN z.s. Hostímská 131/11 Beroun, IČO: 04686349.