Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Co je karate?

Karate je bojové umění zaměřené na sebeobranu.

Je to bojové umění beze zbraně, které k sebeobraně používá pouze ruce, nohy a další části těla. Karate není jenom sek malíkovou hranou ruky nebo kop do hlavy. Prvky, které se v karate učí, se nazývají techniky karate a lze je zjednodušeně rozdělit takto:

  • techniky paží - to jsou kryty, údery různými částmi paží, např: prsty, pěstmi, lokty
  • techniky nohou - to jsou bloky, kopy různými částmi nohou, např: patou, holení, kolenem

Dále jsou to techniky postojů, úhybů, pohybu do různych stran, techniky ve výskoku (údery a kopy), techniky držení, páky, hody a boj na zemi.

To všechno je doplněno posilováním, strečinkem, nácvikem sebeobrany, cvičením na úderových pomůckách a podle vlastní volby také semikontaktním nebo plnokontaktním bojem. Karate (tedy sebeobranu) mohou cvičit všechny věkové kategorie.

Karate kromě samotné fyzické sebeobrany učí také disciplíně, vzájemnému respektu a úctě k jiným lidem. V rámci této vnitřní podstaty karate se zájemce o trénování jako první věc na tréninku neučí kop nebo úder, ale pozdrav. Etika karate se učí současně s učením sebeobranných technik. Dlouhodobé trénování karate přináší jak fyzický, tak i mentální rozvoj osobnosti.