Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Skladba tréninku dětí

Karate pro děti není zvláštní druh karate, pouze systém výcviku je po stránce obsahu přizpůsoben tělesným a duševním schopnostem dětí v dané věkové skupině. Část tréninku musí děti disciplinovaně cvičit techniky karate a část tréninku je vyplněna hrami a soutěžemi, rozvíjejícími fyzickou zdatnost, prostorovou orientaci nebo koordinaci…

Rozcvička

Po úvodním ceremoniálu (formou tradičních japonských úklonů) začíná rozcvička – rozhýbání a zahřátí, u kterého kde využíváme řadu nářadí (běžecké žebříky, kužele, obruče, míče, reakční míčky…) či sestavujeme překážkové dráhy. Někdy probíhá rozcvička také formou různých her (např. baba nebo vybíjená).

Rozcvičky mají pestrou náplň a každá rozcvička je vždy sestavena zcela jinak, než ta předešlá.

Strečink

Poté následuje krátké vydýchání v podobě nácviku nových nebo opakování starých technik na místě, dále jsou na řadě protahovací cvičení – strečink – zaměřený na uvolnění a protažení celého těla.

Techniky karate

Po strečinku začíná hlavní část tréninku, která má různé zaměření podle dlouhodobého tréninkového plánu. Zpravidla se jedná o nácvik nových technik karate, jejich kombinací, nácvik použití technik karate ve dvojicích (praktické použití karate), nácvik nových kata (souborná cvičení) nebo o přípravu na zkoušky v karate…

Techniky karate děti nacvičují samostatně do vzduchu, nebo na různých tréninkových pomůckách (lapy, vyrážečky, boxovací pytle, tréninkové figuríny…).

Cvičení na rozvoj rychlosti, síly a obratnosti

Do tohoto bloku jsou zařazeny cviky, kde děti za pomocí různých pomůcek rozvíjejí a zlepšují svoji obratnost, rychlost a sílu, cvičíme formou soutěží – cvičenec proti cvičenci.

Hry a soutěže

Na konci každého tréninku nesmíme zapomenout na hru nebo soutěž, které jsou u dětí nejoblíbenější – vybíjená, baba, soutěže v přehazování míčků atd.