Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Proč karate?

1. Karate je pro všechny

Karate mohou cvičit všichni – chlapci i dívky, muži i ženy. Narozdíl od některých jiných sportů je možné věnovat se karate jako bojovému umění a zdokonalovat se v něm po celý aktivní život. Lze ho neustále přizpůsobovat daným fyzickým schopnostem i přibývajícímu věku. V našem klubu trénují cvičenci v Berouně i v Rakovníku v několika skupinách, rozdělených podle jejich věku a technické vyspělosti.

2. Karate učí sebeobraně

Důvodem vzniku karate byla dávná potřeba účinné sebeobrany beze zbraně. Tato potřeba bohužel přetrvala i do současnosti, s agresivitou v různých formách a situacích se naneštěstí setkáváme i dnes. Je nebezpečné zavírat před touto skutečností oči a tvářit se, že nic takového se kolem nás neděje; stejně tak je nebezpečné přenechávat zodpovědnost za naši bezpečnost jenom na někom jiném, protože ani ta nejlepší policie neumí pomoci hned. O užitečnosti zvládnutí alespoň základů sebeobrany tak není pochyb.

3. Disciplína a zodpovědnost

Karate učí disciplíně, která je základem karate, a z které se odvíjí vše ostatní. Karate je individuální záležitost a vede k odpovědnosti za vlastní chyby na základě pravidla „zkazit si karate mohu jenom já sám.“ Dlouhodobé cvičení karate formuje člověka nejen fyzicky, ale také duševně. Ukáže člověku směr v cvičení, myšlení, chování, životním stylu… Učí soustředění, odhodlání, pravidelnosti, disciplíně a vzájemnému respektu.

4. Skvělý základ i pro jiné sporty

Karate je výborným odrazovým můstkem pro jakýkoli další sport, protože rovnoměrně procvičuje celé tělo – jak levou, tak i pravou stranu, jak horní, tak i dolní polovinu těla. Techniky karate se provádějí ve všech směrech – vpřed, vzad, do stran, rovně, s rotací nebo ve výskoku. To je důležité zejména u dětí, protože ve věku 5 let je málokdy zcela jasné, k čemu bude v budoucnu dítě inklinovat a pro jaký další sport se případně rozhodne.

5. Přínosy pro zdraví

Karate je vynikající možností využití volného času pro zdraví, protože v sobě obsahuje nejenom prvky nutné pro sebeobranu, ale i řadu dalších prvků, které jsou prospěšné pro zdraví fyzické i duševní, např. posilování, strečink, s tím vším spojené dýchání a rozvoj koncentrace. V poslední době nabývají na popularitě různá zdravotní cvičení, která obsahují podobnou kombinaci fyzického a duševního cvičení, jako karate.

6. Karate je bezpečné

Ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá, cvičení karate je z hlediska rizika poranění mnohem méně nebezpečné než řada běžných kolektivních sportů. Snad žádný sport se neobejde bez příležitostné modřiny nebo namoženého svalu, vážnější zranění jsou ale vzácná. Dbáme na bezpečnost při cvičení a prevenci úrazů, zejména pak ve skupinách dětí.

7. Nejen fyzické cvičení

Karate kromě stránky fyzické, kterou je samotné praktické cvičení, rozvíjí i stránku mentální, tedy způsob myšlení a chování, s důrazem kladeným zejména na vztah a úctu k jiným lidem. Učí soustředění a sebeovládání se v různých situacích i etice ohledně nezneužívání bojového umění. Zvládnutí obranných technik karate společně s lepší tělesnou kondicí posiluje vlastní sebevědomí, což pomáhá zvětšit šance v nutné sebeobraně.

8. Bez vybavení nebo partnerů?

Ačkoliv v rámci pravidelných tréninků samozřejmě cvičíme společně a používáme různé pomůcky, trénink karate není závislý na partnerovi, spoluhráči či týmu protihráčů, ani na sportovním vybavení, brankách, koších, ledu nebo bazénu… To je výhodou, pokud člověk z různých důvodů, třeba studijních či pracovních, nemůže krátkodobě nebo i delší dobu navštěvovat tréninky. Může zdokonalovat svoje dovednosti v karate sám, prakticky kdekoli. To samozřejmě platí až po určité době trénování, kdy už ví, co a jak má cvičit.

9. Na celý život

Narozdíl od některých jiných sportů je karate jako bojové umění možné cvičit a zdokonalovat po celý aktivní život. Lze ho neustále přizpůsobovat daným fyzickým schopnostem a přibývajícímu věku. V případě fyzických omezení, které se v průběhu života mohou objevit, vždy existuje v karate část, které se lze mezitím věnovat. V období problémů s bolestí kolen můžeme trénovat techniky rukou (údery, bloky), naopak při potížích s lokty můžeme zlepšovat techniky nohou (kopy, úhyby, přesuny)… I díky tomu lze opravdu cvičit karate prakticky po celý život.