Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Možnosti trénování

V současnosti nabízí klub v Rakovníku a Berouně tyto možnosti trénování:

Karate pro děti

Chlapci i dívky ve věku od 4 do 14 let – cvičenci jsou rozděleny do skupin podle věku (v Berouně: 4 až 7 let, 8 až 12 let, 13 let a starší; v Rakovníku: 5 až 8 let, 8 až 12 let, 13 let a starší). Podle možností se snažíme o sestavení věkově vyrovnaných skupin.

Karate pro děti není zvláštní druh karate, pouze systém výcviku je po stránce obsahu přizpůsoben tělesným a duševním schopnostem dětí v dané věkové skupině. Část tréninku musí děti disciplinovaně cvičit techniky karate a část tréninku je vyplněna hrami a soutěžemi rozvíjejícími fyzickou zdatnost, prostorovou orientaci a koordinaci…

Více o skladbě tréninku pro děti.

Karate pro starší

Je určené pro všechny zájemce, chlapce i dívky, muže i ženy, bez rozdílu věku od 14 let.

Jedná se o trénování karate - stylu, který se nazývá shotokan. Od tréninku dětí se cvičení starších cvičenců liší jednak délkou tréninku (je delší o 15 minut) a jednak rychlostí postupu při učení technik. Tréninky jsou výrazně fyzicky, technicky i mentálně náročnější, vzhledem ke schopnostem cvičenců, daných vyšším věkem. Cvičenci se učí všechny techniky shotokan karate, s důrazem na správnost a přesnost provedení.

Dále se učí jejich kombinace a praktické použití v sebeobraně. Trénink se zaměřuje také na nácvik kata (souborná cvičení), porazy, hody, kopy ve výskoku, různé typy zápasu (bezkontaktní, semi- nebo plnokontaktní zápas, boj na zemi…) a další zajímavé techniky. Součástí tréninků je i cvičení na různých tréninkových pomůckách, sloužící zejména ke zlepšení koordinace, síly, přesnosti, rychlosti a účinnosti technik. Ke cvičení využíváme různé typy expanderů (odporových pásů), závaží na ruce a nohy, podstavce na kliky, úderové hrušky, lapy, boxovací pytle, házecí a úderové figuríny, posilovací gumy, gymnastické míče apod. Obsah tréninků se dá charakterizovat jako „kompletní cesta od bílého k černému pásku“.

Sebeobrana pro začátečníky

Pro sezónu 2019/2020 nábor pouze v Berouně: Sebeobrana je určená pro chlapce a dívky ve věku od 8 do 12 let. Jedná se o výcvik sebeobrany na základě technik Shotokan karate (viz co je to karate?).

Obsah náplně tréninků sebeobrany pro začátečníky:

 • nácvik základních prvků shotokan karate t.j. postoje, kryty, údery, kopy, pády, páky…
 • nácvik sestav (kata) shotokan karate k pozdějšímu využití k sebeobraně
 • psychologie a taktika sebeobrany
 • zásady chování při verbálním nebo fyzickém napadení
 • sebeobrana proti ozbrojenému útočníkovi (bodné, sečné, úderové, střelné zbraně)
 • simulování situací předcházející napadení
 • simulace modelových situací samotného napadení
 • nácvik sebeobranných technik na zemi
 • nácvik sebeobranných situací s atrapami nože, tyče, pistole….
 • nácvik technik na tréninkových pomůckách ( lapy, vyrážečky, žíněnky, házecí figuríny…)

Sebeobrana

Tréninky sebeobrany jsou určené pro všechny členy klubu ve všech věkových kategoriích. K vytvoření této skupiny nás vedli poznatky získané naší mnohaletou trenérskou praxí (trenér 40 let a trenérka 32 let praxe práce s dětmi), sledováním zájmu, pokroku a odezvy cvičenců na náplň jednotlivých tréninků. Karate je bojové umění a hlavním důvodem jeho vzniku byla nutnost vytvoření systému umožňujícího účinnou sebeobranu bez použití zbraně.

Obsah náplně tréninků specializované sebeobrany:

 • využívání úderových a kopacích kombinací shotokan karate
 • využívání aplikací (bunkai) kata shotokan karate (učených v rámci pravidelných tréninků) k praktické sebeobraně
 • používání bloků karate k úderům, pákám, porazům a hodům
 • psychologie a taktika sebeobrany
 • zásady chování při verbálním nebo fyzickém napadení
 • sebeobrana proti ozbrojenému útočníkovi (bodné, sečné, úderové, střelné zbraně)
 • simulování situací předcházející napadení
 • simulace modelových situací samotného napadení
 • nácvik sebeobranných technik na zemi
 • nácvik sebeobranných situací s atrapami nože, tyče, pistole…
 • nácvik technik na tréninkových pomůckách (lapy, vyrážečky, žíněnky, úderové a házecí figuríny a mnohé další…)

Bez tréninků v základních skupinách není účast ve skupině sebeobrany možná. Trénink sebeobrany vychází z technik karate již správně nacvičených v tréninku základních skupin, které dále rozvíjí. (Více informací)

Soutěžní tým

(specializovaná skupina)

Ippon karate klub Shotokan v průběhu své existence vstoupil i na pole soutěžního karate. První medailové umístění závodníků Ipponu se povedlo vybojovat v roce 1994. Po tomto úspěšném vstupu na soutěžní pole následovala řada úspěchů, kde k nejvýraznějším patří například: zatím celkem 16 titulů mistrů České republiky, vítězství a řada medailí z Evropských pohárů mládeže, řada medailí z mezinárodních turnajů mládeže. Bronzová medaile z mistrovství Evropy v zápase žen. Celkem 6 členů klubu bylo v různých obdobích v reprezentaci ČR. Následuje řada medailí z krajských a pohárových soutěží.

Soutěžní tým je určen všem zájemcům z řad cvičenců klubu, kteří chtějí dlouhodobě a tvrdě trénovat s cílem rozšířit dosavadní sbírku medailí Ipponu. I tento specializovaný tým trénuje rozdělen do věkových skupin s ohledem na konkrétní požadavky na soutěžích v jednotlivých věkových kategoriích a soutěžních disciplínách.