Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Zkoušky v karate

Zvládnutí celého rozsahu (tedy co všechno se vlastně cvičí) a způsobu (tedy jak se to správně cvičí) v Shotokan karate je zabezpečeno tzv. zkušebními řády na jednotlivé technické stupně karate.

Technický stupeň karate je tedy malá část z celkového obsahu karate. Jeho získáním prokazuje cvičenec zvládnutí částí technik a jiných požadavků (např. fyzická zdatnost, teoretické znalosti…), které jsou stanoveny na daný stupeň zkušebním řádem.

Technické stupně

Shotokan karate má technické stupně rozděleny do dvou hlavních skupin a to jsou:

  • Žákovské technické stupně, nazývané KYU
  • Mistrovské stupně, tzv. DANy

Technické stupně v karate se označují barevnými pásy (správně obi).

KYU

Je jich celkem 8, počítají se od osmého k prvnímu.

  • 8., 7. a 6. KYU jsou tzv. nižší žákovské stupně a jejich barvy jsou bílá, žlutá a zelená.
  • 5. a 4. KYU jsou střední žákovské stupně a k oběma patří fialové obi.
  • 3., 2. a 1. KYU jsou vyšší žákovské stupně a jejich držitelé nosí obi hnědé barvy.

DANy

Mistrovských stupňů je celkem deset. K prvnímu až pátému DANu patří obi černé barvy, od šestého DANu pak obi červeno-bílé.

Zkušební řády

Ke každému technickému stupni KYU i DAN se vztahuje zkušební řád, který obsahuje přesně stanovené techniky a jiné požadavky pro jeho získání. Z tohoto hlediska vyplývá základní a nejdůležitější cíl, který zkoušky sledují, a to je zvládnutí a pochopení celého obsahu a rozsahu Shotokan karate. Zkušební řády jsou tedy jakousi osnovou karate.