Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Proč Ippon Karate Klub Shotokan?

1. Tradice od roku 1990

Ippon Karate Klub Shotokan působí v Berouně a Rakovníku bez přerušení už od roku 1990. Od samého počátků svého působení nabízí možnosti pravidelného trénování karate širokému okruhu zájemců v různých věkových kategoriích. V klubu cvičí jak chlapci a dívky, tak i muži a ženy. V klubu cvičí již také děti cvičenců, kteří u nás kdysi s karate začínali ještě jako náctiletí. Tuto skutečnost považujeme za jeden z největších dosavadních úspěchů našeho klubu.

2. Kvalifikovaní trenéři

Oba trenéři jsou držiteli trenérských licencí 2. třídy a mají dlouholetou praxi v trénování karate. Neustále pracují na zdokonalování svých praktických i teoretických znalostí dalším studiem. Kromě seminářů, školení a výměny zkušeností s trenéry jiných bojových umění považují za užitečnou lekci také každý trénink, ať už vlastní přípravy nebo vedení cvičenců. Každý trénink je zdrojem poučení a inspirace na trénink následující.

3. Tréninky pro děti

Karate pro děti není zvláštní druh karate, pouze systém tréninků je po stránce obsahu přizpůsoben tělesným a duševním schopnostem dětí v dané věkové skupině. Část tréninku musí děti disciplinovaně cvičit techniky karate a část tréninku je vyplněna hrami, soutěžemi rozvíjejícími fyzickou zdatnost, prostorovou orientaci nebo koordinaci. Důležité je děti zaujmout, využívat učení hrou, neustále měnit formy nácviku, aby u dětí neopadlo počáteční nadšení a učení karate je nepřestalo bavit.

4. Krok za krokem

Při učení karate se postupuje krok za krokem od jednoduchých prvků až k těm hodně složitým. Cvičenci se učí postoje, kryty, údery, kopy, páky a hody, kterým se říká techniky karate. Techniky se nacvičují nejdříve samostatně na místě v pevném postoji, postupně se připojuje pohyb a techniky se spojují do složitějších kombinací. Následuje cvičení s partnerem, sebeobrana, cvičení na nářadí a volný boj. Názvy technik jsou japonské a cvičenci se je naučí postupně častým opakováním technik.

5. Přijďte si karate vyzkoušet

První hodina karate pro děti je zdarma. V rámci náboru si všichni noví zájemci na prvním bezplatném tréninku mohou karate prakticky vyzkoušet. Na zkušební hodině je trenéři seznámí se základy chování na tréninku karate, ukáží jim a budou je učit některé vybrané techniky karate. Děti tak zjistí, jak a co se na tréninkách budou opravdu učit, a na základě vlastní zkušenosti se rozhodnou, zda chtějí karate chodit.

6. Finančně dostupné

Cvičení karate nevyžaduje žádné nákladné vybavení, cvičenci platí jen klubové členské příspěvky a poplatky za tréninky. Do zkoušek na první technický stupeň, které se skládají zpravidla po jednom roce cvičení, mohou začátečníci cvičit (a zpravidla cvičí) v obyčejných teplácích a tričkách, naboso. Oblečení na karate (karate-gi, lidově kimono) a chrániče si mohou pořídit kdykoli do termínu zkoušky, zpravidla ho ale rodiče kupují k Vánocům či narozeninám… V případě zájmu lze toto vybavení objednat také přímo u trenérů. Orientační cena za karate-gi (velikost 130 cm) je od 650 Kč, za chrániče pak asi 150 Kč.

7. Karate ti pomůže říct ne drogám

Klub se svou činností snaží o praktické naplnění hesla „karate ti pomůže říci ne drogám“. Nabízí smysluplnou možnost vyplnění volného času, díky čemuž pak zbývá méně času na nudu, ze které pramení spousta problémů, včetně vážných problémů se zneužíváním návykových látek.

8. Úspěchy na soutěžích

Za dlouhé roky své činnosti klub dosáhl i řady úspěchů na sportovním poli. K nejvýznamnějším patří zisk 16 titulů mistrů České republiky, šest členů klubu, včetně obou trenérů klubu, bylo v reprezentaci ČR. Co se týče mezinárodních úspěchů, k nejvýznamnějším patří zisk bronzové medaile z mistrovství Evropy v zápase žen, kterou vybojovala trenérka Kristina Kopuncová. V kategorii mládeže jsme dále vybojovali řadu vítězství na Evropských pohárech a řadu medailí na dalších mezinárodních turnajích a mistrovstvích ČR. Podle poptávky cvičenců fungovala v klubu i speciální skupina se zaměřením na sportovní karate, v současnosti probíhá všeobecná příprava na soutěže ve všech skupinách v rámci pravidelných tréninků.