Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Sebeobrana (více informací)

Ippon karate klub Shotokan v Rakovníku a Berouně nabízí pro všechny členy klubu tréninky sebeobrany. Bez tréninků v základních skupinách není účast ve skupině sebeobrany možná. Trénink sebeobrany vychází z technik karate již správně nacvičených v tréninku základních skupin, které dále rozvíjí.

Podrobněji

Karate bylo vytvořeno jako velice komplexní celek obsahující několik dílčích faktorů (složek).

Jedná se zejména o složky:

  • techniky - což je objemové a kvalitativní naučení se bloků, kopů, úderů a řady dalších prvků
  • koordinace – schopnost správně a efektivně vykonávat naučené, složité pohyby a kombinace
  • síly - zejména její zvyšování a užití v technikách
  • rychlosti
  • pohyblivosti – schopnost zvyšovat rozsah pohybu v kloubech (strečink)
  • vytrvalosti
  • sebeobrany-naučená schopnost použití karate
  • psychiky- motivace, koncentrace, sebeovládání, schopnost zvládání stresu…

Z uvedeného vyplývá, že každá, pro rozvoj karate zásadní složka, musí být v tréninku nutně zastoupena. Učení se karate je tak složitý, dlouhodobý proces, kde se nic nedá vynechat, zkrátit, ošidit a pod., aniž by se to nakonec neprojevilo v konečné kvalitě prováděných technik karate včetně jejich účinnosti.

Společným znakem všech součástí karate je nutnost rozvíjet každou z nich zvlášť v rámci jednotlivých tréninkových jednotek. Teprve jejich spojením a kombinací se zlepšuje efektivita a účinnost karate. Zvyšuje se také důraznost nacvičených technik v reálné sebeobraně.

Z hlediska správné metodiky je nutné, aby byla každá složka zastoupená v tréninku v určitém poměru, a to v závislosti na věku, pokročilosti cvičence a zejména na cíli konkrétního tréninku v rámci dlouhodobého tréninkového plánu.

Z hlediska této metodiky je proces nácviku praktického využití karate v sebeobraně (jako jedné z mnoha složek karate) relativně zpomalený. Tento trend bohužel neodpovídá potřebám současné doby, kdy se zvyšuje agresivita a násilné chování v celé společnosti.

Z dlouhodobého hlediska nelze změnit správnou metodiku výcviku karate upřednostňováním některé (atraktivní) složky na úkor jiné.

Je ale možné, na základě osvojených dovedností a schopností ze všeobecného tréninku tento proces – v tomto případě rozvoj schopnosti využití technik karate pro sebeobranu – výrazně zrychlit.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli k vytvoření specializované skupiny sebeobrany, která zvlášť, mimo základní tréninky karate jako celku, rozvíjí a urychluje proces praktického použití karate pro vlastní sebeobranu.