Ippon karate klub shotokan - Karate v Berouně a v Rakovníku už od roku 1991

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem zaslání informace, kterou jste si vyžádali. Osobní údaje nejsou používány pro jiné marketingové účely.

Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (též GDPR).

1. Informace o zpracování osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN z.s., Dukelských hrdinů 1807, 269 01 Rakovník, IČO: 16981588.

1.2 Kontaktní údaje správce

Kontaktními údaji správce je poštovní adresa IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN z.s., Dukelských hrdinů 1807, 269 01 Rakovník, a e-mailový kontakt kopunec.karate@seznam.cz

1.3 Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů je zaslání informace, kterou jste si vyžádali. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění požadavku subjektu údajů.

1.4 Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou.

1.5 Smluvní požadavek

Poskytnutí osobních údajů není povinné, je ale nezbytné pro splnění požadavku – bez poskytnutí osobních údajů nelze zaslání informace uskutečnit.

1.6 Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají za podmínek stanovených v nařízení právo požadovat po správci přístup k vlastním osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Sdělení o zpracování osobních údajů

Jako subjekt údajů máte všechna práva plynoucí z nařízení GDPR, zejména pak:

2.1 Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a právo na informace o účelu jejich zpracování, jejich kategorii, jejich případných příjemcích a o plánované době jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na informace o svých právech vůči správci.

2.2 Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce opravil nepřesnosti v jeho osobních údajích. Za podmínek stanovených v nařízení má subjekt údajů právo požadovat, aby správce vymazal jeho osobní údaje (například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny) nebo požadovat, aby správce omezil zpracování jeho údajů.

2.3 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.4 Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Subjekt údajů má právo požadovat, aby jeho údaje nebyly využívány za účelem přímého marketingu nebo automatizovaného rozhodování včetně profilování; Ippon karate klub shotokan údaje k těmto účelům ale nevyužívá.

2.5 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

V případě i jen vážného podezření na porušení zabezpečení osobních údajů Vás o tom musíme informovat.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 01.05.2019.